Ilmoitus maksaa 16 € kasvattajille, joiden pentueet eivät täytä PEVISAn ja/tai jalostuksen toimintaohjeen ehtoja.

Maksu tilille Cockerspanielit ry, Nordea 159730-102641, viite 2309

Ilmoitustiedot, joihin on liitettävä maksukuitti tai sen jäljennös, os.

Mariann Korpi

Mäkitie 9, 04500 Kellokoski

050 5115251
cockeripentueet (at)gmail.com

Muistathan käyttää maksaessasi viitenumeroa!

 

Astutusilmoituksen nettilomake löytyy tämän linkin takaa