Rotukohtaisissa neuvotteluissa käsitellään rodun PEVISAan liittyviä asioita.