HUOM!!

Loppuvuosi 2.10.2023 alkaen pentueilmoitukset (astutukset ja syntyneet) ovat kasvattajille ilmaisia vaikka  yhdistelmä ei täyttäisikään jalostuksen toimintaohjetta .

Edellyttäen kuitenikin, että kasvattaja on Cockerspanielit ry:n jäsen.

 

 

PEVISA-ILTA

Hyvän Pevisa-ohjelman askelmerkit ja millainen byrokratia ohjelman taustalla on?

 

Cockerspanielit ry:n jalostustoimikunta järjestää torstaina 12.10.2023 klo 18.30-20.30 webinaari, jossa käsitellään Pevisa-ohjelmaan liittyviä asioita.

 

Luennoitsija Kirsi Sainio. "Olen Helsingin Yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opettaja ja tutkija, oma alani on kehitysbiologia. Työ ja harrastus yhdistyvät mukavasti koirien jalostuksen kautta. Olen Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan puheenjohtaja, PKU:n tieteellisen toimikunnan jäsen, FCI:n tieteellisen toimikunnan puheenjohtaja ja kansainvälisen International Partnership For Dogs (IPFD) yhteistyöjärjestön hallituksen jäsen. Kennelliton hallituksessa on menossa 12. vuosi."

 

Luento on ilmainen Cockerspanielit ry:n jäsenille. Muille hinta 10 €.

Luento tallennetaan. Kyselyosiota ei tallenneta, joten kannattaa osallistua suorana.

 

Ilmoittautuminen viimeistään su 6.10.2023 lomakkeella https://forms.gle/wgEiSFLcnDZSswpy5

Linkki tallenteeseen lähetetään vain ennakkoon ilmoittautuneille.

 

Ei-jäsenten tulee lähettää kuitti maksusta ilmoittautumisen yhteydessä osoitteeseen cockereidenjalostustoimikunta@gmail.com

Maksutiedot: FI71 1597 3000 1026 41 / Cockerspanielit ry

Hinta ei-jäsenille 10€

Viite 8002 – ehdottomasti lisättävä!

Aiheeseen liittyviä ennakkokysymyksiä voi kertoa ilmoittautumisen yhteydessä.

13.7.2023

Suomen Kennelliitto on jalostustieteellisen toimikunnan  päätösten mukaisesti avannut cockerspanielille 6.7.2023  alkaen sähköisen lähetteen alla mainituille geenitesteille:

Acral mutilation syndrome (AMS): normaali, kantaja, sairas

Etenevä verkkokalvon rappeuma (prcd-PRA): normaali, kantaja, sairas

Kondystrofia (CDDY): N/N normaali, N/CDDY yksi geenikopio, CDDY/CDDY kaksi geenikopiota

Näiden geenitestien tulokset tulevat näkymään jalostustietojärjestelmässä (Koiranet).

Testin tilaaminen ja tuloksen tallennus

Koiran omistaja varmistaa testin tilaamiseen liittyvät ohjeet haluamansa laboratorion kautta ja varaa koiralleen näytteenottoajan.

Ennen näytteenottoa

Tilataan lähete Omakoira-palvelussa haluttua geenitestiä varten.

Vielä rekisteröimättömälle pentueelle tai sen osalle voi tilata lähetteen, kun pennut on tallennettu Omakoiran pentueilmoitukselle.

Näytteen ottajalle kerrotaan, että tulos halutaan tallennettavaksi Kennelliittoon, jotta hän tietää käydä vahvistamassa näytteenoton Omakoira-palvelun kautta.

Laboratoriot määrittelevät, millaisesta näytteestä (veri-, poskisolu- tai karvanäyte) tutkimukset voidaan tehdä. Näyte toimitetaan eteenpäin laboratoriolle, joka toimittaa tuloksen tilaajalle sekä tallentaa sen suoraan Kennelliiton tietokantaan.

Testit hyväksytään seuraavista laboratorioista:

AMS- Laboklin, Movet ja MyDogDNA

CDDY- Laboklin, Movet

prcd-PRA- Laboklin, Movet, MyDogDNA

Aiemmin saadut tulokset

Ennen tulosten tallentamista saadut tulokset voidaan tallentaa Kennelliitossa takautuvasti testatuille koiralle syntyneen pentueen rekisteröinnin yhteydessä.

Tulosraportista tulee käydä ilmi seuraavat tiedot:

-näyte on otettu hyväksytyllä näytteenottajalla

-tunnistusmerkintä on tarkastettu näytteenottohetkellä

-näytteenottopäivä

-tutkimus-/ analyysipäivä

-testi on hyväksytystä laboratoriosta

Tulokset on mahdollista tallentaa kaikille koirille takautuvasti, myös laboratorioiden toimesta, jos lähete ja näytteenottotiedot kirjataan sitä ennen takautuvasti Omakoiran kautta.

Tämä on kuitenkin näytteenottajilta ja laboratorioilta ylimääräistä palvelua, jonka mahdollisuudesta kannattaa olla heihin yhteydessä etukäteen.

Polveutumisen perusteella terve- tulokset

Koiralle kirjataan tieto, että se on sairauden tai vian suhteen terve polveutumisen perusteella korkeintaan kolme sukupolvea eteenpäin geneettisesti terveen testituloksen saaneista koirista.

Tämän jälkeen koira tai sen jälkeläiset on testattava uudestaan, jotta ne saavat tuloksen.

Polveutumisen perusteella terveeksi voidaan merkitä vain Kennelliiton tietokantaan tallennettujen tulosten perusteella. Polveutumisen perusteella terve koira vastaa jalostuskäytössä terveeksi testattua.

Polveutumisen perusteella terve- statusta EI kuitenkaan vielä ole teknisesti toteutettu Kennelliito järjestelmissä, eikä merkintää tällä hetkellä tehdä.

Ulkomaiset ja tuontikoirat

Tuontikoirista, ulkomaisista jalostuskoirista ja tuontisperman osalta hyväksytään sellaiset ulkomaiset tulokset, jotka koskevat samoja mutaatioita kuin rodulle tallennettavaksi hyväksytyt tulokset, vaikka testejä ei ole tehty Kennelliiton erikseen hyväksymässä laboratoriossa.

Lausuntoon, tai erilliseen näytteenottotodistukseen on oltava kirjattu, että näyte on eläinlääkärin tai laboratorion edustajan ottama.

 

 

 

Rotukohtaiset neuvottelut 20.4.2023 klo 18.30

 

Tilaisuuden asialista: (päivitetty 18.4.2023)

1. Tilaisuuden avaus

2. Terveystilastot

3. Jalostustoimikunnan PEVISA ehdotus

• Silmäpeilaukseen ei muutoksia

• Lonkkaniveldysplasiatuloksena vähintään C

• Laaja selkäkuvaus (LTV, VA, SP, IDD)

• Jälkeläismäärärajoite 70

4. Keskustelu

• Kysymyksiä voi lähettää ennakkoon cockereidenjalostustoimikunta@gmail.com

• Puheenvuoroa pyydetään chatin kautta kirjoittamalla chattiin iso P ja lyhyesti puheenvuoron aihe. Puheenjohtaja jakaa puheenvuorot aiheiden mukaan kommenttien saapumisjärjestyksessä. Pidä mikki suljettuna kunnes saat puheenvuoron.

5. Äänestys tarvittaessa

6. Muut mahdolliset asiat

7. Tilaisuuden päätös.

(Asialistan tekniset muutokset ovat mahdollisia, kuten asiajärjestys tai tekninen toteutus jos neuvottelun hyvä sujuvuus sitä edellyttää).

 

 

 

15.3.2022 

19.1.2022
Tiedoksi, kotisivuille päivitetty 2022 vuoden jalostuksen toimintaohje;
Jalostuksen toimintaohje 

25.11.2019

Tiedoksi:

Suomen Kennelliiton hallitus on 3.10.2019 päättänyt jatkaa seuraavien vakiosopimuslomakkeiden voimassaoloaikaa vuoden 2020 loppuun. Jatkoaika koskee seuraavia sopimuksia:

- Sopimus koiran kaupasta (mallipohja laadittu 1.2.1995)

- Sopimus nartun sijoituksesta (mallipohja laadittu 12.4.2012)

- Sopimus uroksen sijoituksesta (mallipohja laadittu 7.2.2008)

- Jalostusoikeuden luovutussopimus narttu

- Jalostusoikeuden luovutussopimus uros

- Sopimus koiran astuttamisesta (mallipohja laadittu 8.2.1996)

- Osamaksusopimus (mallipohja laadittu 4.2.2016)

 

Sopimuslomakkeet olivat keväällä lausuntokierroksella rotujärjestöissä. Sopimustyöryhmän työ on vielä kesken ja saadut palautteet ovat vielä osin käsittelemättä. Sopimusten uudistamista tavoitellaan viimeistään vuoden 2020 aikana.

Päivitettäväksi tulee myös Suomen Kennelliiton kasvattajasitoumus.

 

 

2.9.2019

Geenitestilistat on päivitetty. FN ja prcd-PRA listoja on 2; urokset ja nartut. Kaikki värit ovat samoilla listoille. Kirjavien  ja yksiväristen erilliset listat on poistettu. Kuten myös vanhempien tutkimusten perusteella terveeksi todettujen lista. AMS ja AON listat ovat ennallaan.

 

 

13.7.2019

Geenitestilistat ovat jälleen käytössä.

AON listoja on kaksi. Toisessa listassa ovat koirat, joiden näyte on omistajan tms. ottama ilman että koiran identiteettiä on joku virallinen taho (eläinlääkäri tai kennelvalvoja) varmistanut. Toisen listan koirien näyte on ns. virallinen eli koiran identiteetti on varmistettu.

AMS:n osalta vielä kerrottakoon, että Kennelliiton DNA-työryhmä on esittänyt jalostustieteelliselle toimikunnalle, että cockerspanielin acral mutilation syndrome (AMS)-geenitestin DNA-tutkimustulosten tallennus aloitettaisiin, kun seuraavassa vaiheessa uusia rotuja otetaan mukaan sähköiseen tallennukseen. DNA-tutkimustulokset voidaan tallentaa, kun DNA-tutkimus on tehty Kennelliiton yhteistyölaboratoriossa. Eli nämä tulokset löydämem jossain kohtaa tulevaisuudessa Koiranetin tietokannasta.

AON-sairauden osalta käsittely DNA-työryhmässä on vielä kesken. Toiveena on, että saisimme samanlaisen päätöksen tästä kuin AMS:n kohdalla.

 

 

26.5.2019

Jalostustoimikunnan kannanotto Kennelliiton sopimusaihioihin

 

Jalostustoimikunnan mielestä Suomen Kennelliiton uudistetut vakiosopimuspohjat ovat lähtökohtaisesti hyviä ja onnistuneita.

Kuitenkin yhteisomistajuuden mahdollisuutta kasvattajalle kaivattaisiin. Nämä sopimuspohjat eivät siihen anna mahdollisuutta. On eri asia myydä pentu ja pidättää siitä jalostusoikeutta tai osa omistaa omakasvatti esimerkiksi esim. kasvattajakollegan tai vastaavan yhteistyökumppanin kanssa.

Toinen huomioitava kohde koskien uroksen sijoitussopimusta. Tässä sopimuspohjassa tulisi huomioida myös mahdollisuus sijoittaa aikuinen uros. Nyt sopimus lähtee pennun sijoittamisesta. Uroksen sijoittaminen eroaa nartun sijoituksessa siten, että uroksen lisääntymisessä ei suositeltavaa yläikärajaa esiinny, vaan urokset voivat jatkaa sukua pidemmän aikaan kuntonsa mukaan.

Nartunsijoitussopimuksessa on kohta jossa luovuttajalla on oikeus käyttää koiraa 6 näyttelyssä tai kokeessa vuosittain ja/ tai korkeintaan 15 päivää pitää koiraa hallussaan vuodessa.  Näiden ylityksistä tulisi kaikista koe tai näyttelykerroista sopia erikseen!  Tämä rajoittaa koiran sijoittamista, ainakin maantieteellisesti. Jos sijoitat koiran kauemmaksi itsestäsi, ei 15 vuorokautta hallussapitoa riitä mitenkään toteuttamaan välttämättä edes puolta näyttely- tai koekäynneistä.

 

 

26.5.2019

Cockerspanielit ry:n jalostustoimikunta

 

 

8.4.2019

Jalostustoimikunnan terveyslistaukset ovat toistaiseksi pois käytöstä. Listat palaavat jäsenistön käyttöön kun ne on tarkastettu. Jos kaipaat tietoa listoilta, ota yhteyttä jalostustoimikuntaan.

 

17.3.2019

Orthopedic Foundation for Animals (OFA) on tällä hetkellä ainoa joka tarjoaa Adult Onset Neurpathy (AON) geenitestiä koirille.  Ongelmalliseksi on muodostunut, että tutkimusketjussa ei välttämättä tarvita ns. virallista valvojaa eli eläinlääkäriä tai kennelvalvojaa.

Testi tilataan OFAn sivuilta syöttämällä koiran tiedot ja tutkimuskitti tulee postissa kotiin. Poskisoluja osannee harjata koiran suun limakalvoilta kuka tahansa. Sitten vain näyte postiin ja lopulta tulos kolahtaa sähköpostiin hienona todistuksena.

Mikä tekee tästä ongelmallisen?

Se, että tuloksella ei sitten ole mitään arvoa virallisesti katsoen. Jotta tulosta olisi luotettavat ja täyttäisi virallisen testin kriteerit tulee testattavan tunnistaa virkavelvollisen eläinlääkärin tai kennelvalvojan näytteenottohetkellä. OFAn lähetteessä ei tätä virallista valvojaa kaivata, eikä sille ole edes kohtaa mihin sen laitta. Eikä todistuksessa näy muuta kuin koiran tiedot ja tulos.

Mitä tarvitaan lisäksi tai miten tulisi menetellä että OFAn tulos voitaisiin hyväksyä?

Näyte pitäisi ottaa joko eläinlääkärin tai kennelvalvojan läsnä ollessa. Koiran siru tulee lukea varmistukseksi (kuten muissakin virallisissa tutkimuksissa). Virallisen valvojan tulisi toimittaa näyte analysoitavaksi; joko kennelvalvoja tai eläinlääkäri toimittaa näytteen eteenpäin. Ja lisäksi tarvitaan saatekirje, jossa valvoja vakuuttaa että näyte on otettu juuri ko. koirasta.

Ilman ns. lisävakuita tutkimustulos ei ole virallinen eikä sitä lisätä jalostustoimikunnan terveyslaitoihin eikä siitä myöskään voida maksaa geenitestisponsorointia.

 

Tämä ohjeistus on voimassa toistaiseksi.