Vuoden 2020 alussa on tullut muutoksia Kennelliiton toimintaan.

Ohessa linkki muutoksiin. https://www.kennelliitto.fi/tietoa-meista/uutiset/vuoden-2020-muutoksia-kennelliiton-toiminnassa  

Cockerspanielit ry:n pääerikoisnäyttelyyn koiransa kanssa osallistuneille (Kellokosken erkkari).

Nyt olisi upea mahdollisuus saada äänensä kuuluviin vastaamalla Turun amk:n opiskelijoiden tekemään kyselyyn, linkin takana.
Vastausaikaa on 31.10.2019 asti.
Vastaamiseen kuluu n.5min, vastaathan joka kohtaan.

Kysely on osa heidän kurssisuoritustaan ja tuloksista tehdään kooste yhdistyksen näyttelytoimikunnalle. Kyselyyn vastataan nimettömästi.

Rohkeasti mukaan vastailemaan 🤗🐾🐾🐾

 

LINKKI KYSELYYN:

https://fi.surveymonkey.com/r/MX8CHPR

Cockerspanielit ry:n sääntömääräinen vuosikokous 
lauantaina 19.10.2019 klo 14.00
Tampere
Tampereen Bakery Cafe, Tuomiokirkonkatu 26, 33100 Tampere

TYÖJÄRJESTYS

1) Kokouksen avaus
2) Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4) Pöytäkirjantarkastajien (2 kpl)  ja ääntenlaskijoiden (2 kpl) valinta
5) Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
6) Seuraavan vuoden jäsenmaksut ja kirjaamismaksut
7) Toimintasuunnitelma ja samassa yhteydessä jäsenten valinta hallituksen esittämiin toimikuntiin vuodelle 2020 
8) Talousarvio vuodelle 2020 
9) Hallituksen puheenjohtajan valinta vuodelle 2020
10) Hallituksen varsinaisten jäsenten valinta erovuoroisten tilalle    
11) Toiminnantarkastajien ja varamiesten valinta vuodelle 2020
12) Yhdistyksen edustajien valinta muihin hallintoelimiin ja kokouksiin
    a) Kennelliiton valtuusto 2020-2022 edustaja ja varajäsen: valtuustokaudelle 2020–2022 asetettavan ehdokkaan ja hänen varajäsenensä nimi- ja osoitetiedot sekä jäsennumero
        http://kenneluutiset.kennelliitto.fi/etusivu/kennelliiton-yleiskokous-kokoontuu-syksylla-tarkea-muistutus-yhdistyksille.html?p7=2&q= 
    b) Muut hallintoelimet ja kokoukset
13) Jalostustoimikunta kertoo: JTO ja PEVISA 2021-2025 
14) Muut kokouksen hyväksymät asiat huomioon ottaen yhdistyslain määräykset

Aineistopyynnöt 18.10.19 klo 20 mennessä sihteeri@cockerspanielit.fi 
 

Cockerspanielit ry:n rotujärjestön jäsenenä olet osa noin 1000 cockerspanielin omistajan joukkoa, joka
haluaa yhdistykseen kuulumalla tukea sen toimintaa ja nauttia jäseneduista. Jäsenyys on voimassa aina
vuoden kerrallaan hallituksen hyväksymispäivästä lähtien. Monet tulevat jäseniksi kasvattajien ilmoittamina pentuejäseninä ja jatkavat sitten jäsenyyttään varsinaisina jäseninä tai perhejäseninä.
Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti hallitus hyväksyy uudet jäsenet. Hallitus käsittelee uusien jäsenten
anomukset noin kerran kuukaudessa, jonka jälkeen hyväksyttyjen jäsenten jäsenyys tulee voimaan ja uusille jäsenille lähetetään jäsenmaksu. Jäsenmaksu uusille jäsenille tulee siis viiveellä.
Jäsenlaskut lähetetään vuosittain sen kuukauden aikana, jolloin on liittynyt jäseneksi.
Ole rohkeasti yhteydessä jäsensihteeriin, jos kaipaat lisätietoa.

Tervetuloa jäseneksi!

 

Jäsenmaksut ovat vuonna 2023 seuraavat:
35 euroa Varsinainen jäsen
5 euroa   Perhejäsen

Perhejäsenen tulee asua samassa taloudessa samaan perheeseen kuuluvan varsinaisen jäsenen kanssa. Sekä varsinaisilla että perhejäsenillä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa, mikäli he ovat 15 vuotta täyttäneitä.
15 euroa Nuorisojäsen, joka on alle 15-vuotias
Nuorisojäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.
10 euroa/pentu Pentuejäsen
Mahdollinen vain kasvattajalle (5€ jäsenmaksu + 5€ kirjaamismaksu)
Lisäksi kirjaamismaksu uusille jäsenille 5 euroa. Jäsenmaksu on voimassa 12 kk liittymisestä eteenpäin.
Pentuejäsenien liittymiskaavake
 

Voit nyt liittyä Cockerspanielit ry:n jäseneksi vaivattomasti Internetin välityksellä.
Täytä tämä lomake ja paina "Lataa" painiketta.
Lähetämme sinulle jäsenmaksulaskun sähköpostiviestin liitteenä.
 

Lisätietoja jäsenyydestä saat jäsensihteeriltämme: 

Aila Tarkiainen, Kelotie 12, 50120 Mikkeli
p. 044 340 8657
aila.tarkiainen(at)pajutar.fi
Sp: jasensihteeri@cockerspanielit.fi
Jäsenanomus nettilomake löytyy tämän linkin takaa

Rotu-mejä   
Cockerspanielit ry ja Katajarannan Erä ry järjestävät 11.8.2019 mejän rotumestaruuden Kontiolahdessa. Pistekarsinta alkaa edellisestä mestaruuskokeesta (12.8.2018) ja päättyy sunnuntaihin 28.7.2019. Kokeessa on kaksi tuomariryhmää eli paikkoja myös muille järjestävien yhdistysten jäsenille kuin rotu-mejäläisille.

Rotumestaruuskoetta sponsoroi Royal Canin. Tarkemmat ilmoittautumisohjeet Kennelliiton Tapahtumakalenterissa.

Säännöt:
Rotumestaruus-MEJÄ -kokeeseen on pistekarsinta. Koiran omistajan tai haltijan tulee olla yhdistyksen jäsen, ja itse koiran tulee olla rodultaan cockerspanieli, olla rekisteröity Suomeen sekä kilpailla voittajaluokassa. Kokeeseen valitaan hakijoista viisi tai kuusi parasta, riippuen siitä, tuleeko edellisen vuoden mestari puolustamaan mestaruuttaan, mihin tällä on oikeus ilman karsintaa. Karsinta tapahtuu laskemalla yhteen kolme parasta voittajaluokan tulosta kaudelta, joka alkaa edellisestä mestaruuskokeesta tai edeltävän vuoden elokuun ensimmäisestä päivästä, myöhäisemmän ajankohdan mukaan, ja loppuu sunnuntaipäivään kaksi viikkoa ennen mestaruuskoetta. Tasapisteissä huomioidaan koiran neljäs tulos, ja jos ollaan edelleen tasapisteissä, myös viides tulos – tämän jälkeen tasatilanteen niin vaatiessa osallistumisoikeus arvotaan. 5+1 koiraa tarkoittaa, että koe voidaan järjestää tavallisen kokeen rinnalla ja yksi tuomari voi arvostella kaikki mestaruuskokeen koirat.