Lisätietoja oheisesta Facebook tapahtuma linkistä 
https://www.facebook.com/events/2076361512578838/