Kennelliitto kutsui keväällä koolle eri spanielirotujärjestöjen edustajat keskustelemaan mahdollisesta spanielien ja muiden ylösajavien rotujen rodunomaisten kokeiden hallinnoinnin siirrosta. Tähän saakkahan kokeita ja niiden sääntöjä on hallinnoinut Suomen Spanieliliitto ry (SSL). Ajan saatossa kyseisestä rotujärjestöstä ovat kuitenkin lähteneet omiksi rotujärjestöikseen Amerikancockerspanielit ry , Springerspanielit ry , Vesikoirat ry , Cockerspanielit ry ja Suomen Lagottoklubi ry eli rotujärjestöjä on jo kuusi. Tämän seurauksena rodunomaisten kokeiden hallinnointi haluttiin SKL:n toimesta jakaa kyseisten rotujärjestöjen kesken. Mallina aloituksessa käytettiin jo toimivia eri rotujärjestöjen kollegioita. Kollegio on eri rotujärjestöjen yhteinen yhteistyöelin, joka tulee käsittelemään rodunomaisia kokeita (=taipumuskokeet (SPA) ja metsästyskokeet (SPME)) koskevia asioita ja tekemään esityksiä mahdollisiksi muutoksiksi. Rotujärjestöille jää päätösvalta tehtyjen esitysten hyväksymisessä.

Asian tiimoilta on kyseisten rotujärjestöjen valitsemat edustajat kokoontuneet kesän ja syksyn aikaan useampaan kertaa ja luonnostelleet ”Spanielien rodunomaisten kokeiden kollegion toimintaohjeen”, joka on eri rotujärjestöjen hallituksissa hyväksytty. Lopullinen päätös viedään vielä rotujärjestöjen yleiskokouksiin. Alkuun mukana oli viisi rotujärjestöä (Lagotot eivät mukana), mutta Amerikancockerspanielit ry ja Vesikoirat ry jättäytyivät omalla päätöksellään pois muodostettavasta kollegiosta. Osallistumisoikeus rodunomaisiin kokeisiin tietysti säilyy kuten aiemminkin, huolimatta kollegiosta pois jättäytymisestä. Myös jatkossa kaikilla roturyhmiin 8.2 ja 8.3 kuuluvilla roduilla on osallistumisoikeus.

Mukana tulevassa kollegiossa ovat rotujärjestöistä Suomen Spanieliliitto ry, Springerspanielit ry ja Cockerspanielit ry. Kollegioon perustetaan kaksi jaostoa: taipumuskoejaosto (SPA) ja metsästyskoejaosto (SPME). Kumpaankin jaostoon valitaan rotujärjestöjen hallitusten toimesta edustajat, kaksi edustajaa / rotujärjestö. Tavoitteena on ollut saada kollegio aloittamaan työskentelynsä 1.1.2018 alkaen.

Liitteenä rotujärjestöjen hallitusten hyväksymä kollegion toimintaohje.