Julkaistu 12.2.2017

KOKOUSKUTSU


Cockerspanielit ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään lauantaina 11.3.2017 klo 14.00 Oulussa, osoitteessa Aaltosaunat, Viljasali, Puusepänkatu 4, Oulu.


Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat

1.    Kokouksen avaus

2.    Kokouksen järjestäytyminen

3.    Päätösvaltaisuuden toteaminen

4.    Esityslistan hyväksyminen

5.    Vuoden 2016 toimintakertomuksen hyväksyminen

6.    Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen

7.    Toiminnantarkastajien lausunto

8.    Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

9.    Pentuejäsenyyden aikarajan määräytyminen

10.Selvitys asianajajan käytöstä yhdistyksen asioiden hoitamisessa

11.Ohjeistus Cockerspanielit – lehden artikkeleiden sisällöstä ja jäsenistä, jotka lehteen voivat kirjoittaa

12.Yleiskokouksen paikan määräytyminen

13.Hallituksen selvitys Ouluun viedyn yleiskokouksen kustannuksista, jotka koskevat hallituksen jäsenille maksettavia kulukorvauksia

14.Muut kokouksen esityslistalle hyväksymät asiat huomioon ottaen yhdistyslain  määräykst

15.Kokouksen päättäminen

Hallitus


Kokouksessa palkitaan myös vuoden 2016 parhaat cockerspanielit


Kahvitarjoilu


Kokouksen jälkeen harrastusilta Cockerspanielit ry:n jäsenille


TERVETULOA!