(Julkaistu 4.11.2016)

Esityslista:

Cockerspanielit ry:n syyskokous
Radisson Blu Marina Palace Hotel, Linnankatu 32, Turku
27.11.2016 klo 12.00
 

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksut ja kirjaamismaksut

6. Esitetään toimintasuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle

7. Esitetään talousarvio seuraavalle toimintavuodelle

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimintavuodeksi

9. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle: Vuonna 2016 erovuorossa ovat Jenni Anttonen ja Elina Laurén. Kokouksessa valitaan erovuoroisten tilalle uudet jäsenet sekä valitaan yksi uusi hallituksen jäsen kolmen vuoden kaudelle sekä yksi uusi hallituksen jäsen yhdeksi vuodeksi.

10. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi tai kaksi varamiestä seuraavalle toimintavuodelle

11. Valitaan jäsenet hallituksen esittämiin toimikuntiin

*12. Valitaan yhdistyksen edustaja Kennelliiton valtuustoon, sekä hänelle varaehdokas

13. Valitaan yhdistyksen edustajat muihin alan hallintoelimiin ja kokouksiin

14. Käsitellään hallituksen kokouksen päätettäviksi esittämät asiat: 14.1 Vuoden 2016 toiminnantarkastaja Timo Mollbergin vaihtaminen kesken kauden

15. Käsitellään jäsenten kokouksen päätettäviksi esittämät asiat

16. Käsitellään muut kokouksen hyväksymät asiat huomioon ottaen yhdistyslain määräykset

*(Sääntömääräistä kohtaa ei käsitellä nyt, koska kauden 2017-2019 edustajat valittu vuosikokouksessa keväällä 2016)

PDF muodossa