Kokeen järjestää lohko 4 ja käytännössä Lakeuden Spanielit ry yhdessä SSL:n kanssa.
Kuudesta lohkosta valitaan kustakin mestaruuskokeeseen edustaja ja kaksi varakoiraa.
Karsinta suoritetaan valintamenettelynä.Valinta suoritetaan kolmen parhaan voittajaluokassa saavutetun tuloksen yhteenlasketun pistemäärän perusteella. Tulokset tulee olla edellisen mestaruuskokeen ( Heinola 14.9.2013) jälkeen saavutettuja.

Cockerspanielit ry kuuluu lohkoon 2 yhdessä Lounais-Suomen Spanielikerhon, Suomen Lagottoklubin, Espanjanvesikoiraharrastajien ja Clumberinspanielien kanssa.
 
Koetulokset lähetetään kirjallisena lohkovastaavalle viimeistään 14 vrk ennen mestaruuskoetta eli 31.8.2014. Mukaan liitetään todistus jäsenyydestä siinä SSL:n jäsenyhdistyksessä, jonka edustajana ilmoittautuu mukaan valintamenettelyyn. Vain yhtä jäsenyhdistystä voi edustaa.
SSL:n MEJÄ-mestaruuskokeen säännöt löytyvät Suomen Spanieliliiton kotisivuilta ja Spanieli-lehdestä no 1/2013 s 27-28.
 
Postitusosoite ja yhteydenotot
Lohkon 2lohkovastaava
Ulla Ketola
Pihlajakatu 22
13220 Hämeenlinna
puh. 040-5335339